Δρομολόγια Πλοίων Ν. Στύρα - Αγ. Μαρίνα | Live Camera
* Οι κάμερες του in-karystos έχουν αποκλειστικό σκοπό και στόχο την Τουριστική ανάδειξη και προώθηση της κάθε περιοχής και των επαγγελματιών της και είναι δηλωμένες στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό είναι σταθερής λήψης, δεν καταγράφουν video και δεν αλλάζουν πλάνο. Παράλληλα λειτουργούν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους μετεωρολογικούς σταθμούς της κάθε περιοχής, δίνοντας εικόνα των εκάστοτε κλιματικών συνθηκών, βοηθώντας έτσι τις αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες στις μετεωρολογικές τους προβλέψεις. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς για την συνεργασία τους.


Δρομολόγια από 30/10/17 - 1/4/18
Νέα Στύρα --) Αγία Μαρίνα
Δευτέρα - Πέμπτη 6.30 - 9.30 - 13.30 - 15.30 - 17.30
Παρασκευή 6.30 - 9.30 - 13.30 - 15.45 - 18.00
Σάββατο 6.45 - 9.15 - 11.30 - 13.30 - 15.30 - 17.30
Κυριακή 7.00 - 9.15 - 11.30 - 13.30 - 15.45 - 18.00
Προσοχή αλλαγές 25/12/17 - 26/12/17 - 1/1/18 - 2/1/18 - 6/1/18 - 16/2/18 - 17/2/18 - 19/2/18 - 23/3/18 - 24/3/18 - 25/3/18 - 1/4/18 δεν ισχύουν τα δρομολόγια

Δρομολόγια από 30/10/17 - 1/4/18
Αγία Μαρίνα --) Νέα Στύρα 
Δευτέρα - Πέμπτη 08.00 - 10.45 - 14.30 - 16.30- 18.30
Παρασκευή 08.00 - 10.45 - 14.45 - 17.00 - 19.15
Σάββατο 08.15 - 10.30 - 12.30 - 14.30 - 16.30 - 18.30
Κυριακή 08.15 - 10.30 - 12.30 - 14.30 - 16.40 - 18.50
Προσοχή αλλαγές 25/12/17 - 26/12/17 - 1/1/18 - 2/1/18 - 6/1/18 - 16/2/18 - 17/2/18 - 19/2/18 - 23/3/18 - 24/3/18 - 25/3/18 - 1/4/18 δεν ισχύουν τα δρομολόγια

Δρομολόγια 25ης Μαρτίου
Από Νέα Στύρα --) Αγία Μαρίνα
Παρασκευή 23/3 06:30 - 09:30 - 13:30 - 14:30 15:45 - 17:00 - 18:00 - 19:15
Σάββατο 24/3 06:45 - 09:15 - 10:30 - 11:30 13:30 - 15:30 - 17:40
Κυριακή 25/3 07:00 - 09:15 - 11:45 13:30 - 14:45 - 15:45 17:00 - 18:00 - 19:15

Δρομολόγια 25ης Μαρτίου
Από Αγία Μαρίνα --) Νέα Στύρα
Παρασκευή 23/3 08:00 - 10:45 - 14:45 - 16:00 17:00 - 18:15 - 19:15 - 20:30
Σάββατο 24/3 08:15 - 10:30 - 11:45 - 13:00 14:45 - 16:45 - 18:45
Κυριακή 25/3 08:15 - 10:30 - 12:45 - 14:30 - 15:35 - 16:35 17:50 - 18:50 - 20:05Τιμοκατάλογος Εισιτηρίων
Το άτομο
4,10 €
Ι.Χ
15,10 €
Μηχανές <250cc
4.10€
Μηχανές >250cc
6.10€
Φοιτητικό
2,00 €
Πολύτεκνοι
2,00 €
Παιδιά 5-10 χρονών
2,00 €
Παιδιά κάτω των 5 χρονών
Δωρεάν
Group άνω 25 ατόμων
3,10€

Πρακτορείο Ιωαν.Παγκάκη (Ν.Στύρα) 2224041533
Πρακτορείο Ιωαν.Παγκάκη (Αγ.Μαρίνα) 22940 64332
Πρακτορείο Αγ.Μαρίνας 22940 64400 , 22940 63888
Πρακτορείο Ν. Στύρων 22240 41166 , 22240 41079

Πώληση
 
-