Δρομολόγια Πλοίων Μαρμάρι - Ραφήνα | Live Camera
* Οι κάμερες του in-karystos έχουν αποκλειστικό σκοπό και στόχο την Τουριστική ανάδειξη και προώθηση της κάθε περιοχής και των επαγγελματιών της και είναι δηλωμένες στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό είναι σταθερής λήψης, δεν καταγράφουν video και δεν αλλάζουν πλάνο. Παράλληλα λειτουργούν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους μετεωρολογικούς σταθμούς της κάθε περιοχής, δίνοντας εικόνα των εκάστοτε κλιματικών συνθηκών, βοηθώντας έτσι τις αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες στις μετεωρολογικές τους προβλέψεις. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς για την συνεργασία τους.


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΡΑΦΗΝΑΣ


ΑΠΟ 09 ΜΑΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2016
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
08:00
09:30
10:15
15:00
10:15
15:00
10:15
15:00
09:50
11:30
14:30
15:50
16:30
18:00
16:30
18:00
16:30
18:00
16:30
18:00
16:20
18:00
14:30
16:30
17:30
18:50
19:15
20:45
18:00
19:30
20:30
21:45
                           
ΑΠΟ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
08:30
10:00
10:15
15:30
14:00
15:30
14:00
15:30
14:00
15:30
10:15
15:00
09:50
11:30
14:30
15:50
17:00
18:30
1700
18:30
1700
18:30
1700
18:30
16:20
18:00
14:00
16:30
17:30
18:50
19:15
20:45
18:00
19:30
20:30
21:45
ΕΙΔΙΚΕΣ    ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ    ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
17/6/2016
18/6/2016
19/6/2016
20/6/2016
21/6/2016
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
 
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡΙ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
   
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
10:15
11:30
07:00
08:30
   
10:15
12:15
08:30
10:30
09:50
11:30
14:00
15:15
10:15
11:45
   
13:15
15:00
10:30
12:30
17:30
18:50
16:00
17:15
14:30
16:00
   
15:00
17:30
13:30
16:30
20:30
21:45
17:30
18:50
19:00
20:15
   
17:00
19:00
18:00
19:30
19:00
20:20
   
19:00
21:00
20:30
21:45
   
ΑΠΟ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡΙ
ΡΑΦ
ΜΑΡΙ
ΡΑΦ
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
10:15
11:45
10:15
11:45
10:15
13:30
10:15
11:45
09:30
12:15
08:30
10:30
09:50
11:30
14:30
16:00
14:30
16:00
14:30
16:00
14:30
16:00
13:15
15:00
10:30
12:30
16:00
17:20
18:00
19:30
18:00
19:30
18:00
19:30
18:00
19:30
15:30
17:30
13:15
16:30
18:00
19:20
17:00
19:00
19:00
20:30
19:30
20:50
19:30
21:00
21:00
22:20
           
ΑΠΟ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΕΩΣ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡΙ
ΡΑΦ
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
10:15
11:45
10:15
11:45
10:15
13:30
10:15
11:45
09:30
12:15
08:30
10:30
09:50
11:30
14:30
16:00
14:30
16:00
14:30
16:00
14:30
16:00
13:15
15:00
10:30
12:30
16:00
17:20
19:00
20:30
19:00
20:30
19:00
20:30
19:00
20:30
15:30
17:30
13:15
16:30
18:00
19:20
17:00
19:00
19:00
20:30
19:30
20:50
19:30
21:00
21:00
22:20
           
ΕΙΔΙΚΕΣ    ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
14/8/2016
19/8/2016
20/8/2016
21/8/2016
26/8/2016
27/8/2016
28/8/2016
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡΙ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
09:30
11:00
07:00
08:30
07:00
08:30
09:30
11:00
09:50
11:30
09:30
11:45
09:50
11:30
14:00
15:15
09:30
11:45
09:50
11:30
14:00
15:15
17:30
18:50
13:15
17:00
14:30
16:30
16:00
17:15
13:15
17:00
14:30
16:30
16:00
17:15
20:30
21:45
17:00
19:00
19:00
20:30
17:30
18:45
17:00
19:00
19:00
20:30
17:30
18:45
19:00
20:45
19:00
20:15
19:00
20:45
19:00
20:15
20:30
21:45
20:30
21:45
AΠΟ 06  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  ΕΩΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:30
09:00
09:30
15:30
14:00
15:30
14:00
1:;30
14:00
15:30
09:30
15:00
09:50
11:30
14:30
15:50
17:00
18:30
17:00
18:30
17:00
18:30
17:00
18:30
16:20
18:00
14:00
16:30
17:30
18:50
19:15
20:45
18:00
19:30
20:30
21:45
           
ΕΙΔΙΚΕΣ    ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ   ΑΠO 02 EΩS 05  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
2/9/2016
3/9/2016
4/9/2016
5/9/2016
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
07:00
08:30
07:00
08:30
09:30
11:00
07:00
08:30
09:30
11:45
09:50
11:30
14:30
16:00
10:15
11:45
13:15
17:00
14:30
16:30
17:00
18:30
14:30
16:00
17:00
19:00
19:00
20:30
19:00
20:20
19:00
20:30
19:00
20:45
20:30
21:45
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΑΠΟ 03 ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
ΜΑΡ
ΡΑΦ
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:00
08:30
07:30
09:00
09:30
15:00
16:30
18:00
16:30
18:00
10:15
15:00
09:30
16:00
09:50
11:30
16:00
17:15
16:30
18:00
16:30
18:00
17:30
19:30
16:00
17:30
19:00
20:15
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ   26/10/2016,  27/10/2016 , 28/10/2016 , 29/10/2016 , ΚΑΙ 30/10/2016

Τιμοκατάλογος Εισιτηρίων

Το άτομο
9,00 €
Ι.Χ
21,00 €
Φορτηγό 4 μ
25,00 €
Φορτηγό το μέτρο
7,40 €
Μηχανή μέχρι 250cc
4,50 €
Μηχανή άνω 250cc
7,50 €
Φοιτητικό
6,30 €
Πολύτεκνοι
4,50 €
Παιδιά 5-10 χρονών
4,50 €
Παιδιά κάτω των 5 χρονών
Δωρεάν

Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ Τηλέφωνα ΚΤΕΛ Τηλέφωνα
Ραφήνα: 2294321202 Καρύστου: 2224026303
Καρύστος: 2224022227 Αθηνών: 2108322997
Μαρμάρι: 2224031222 Αττικής: 2108808000
Νέα Στύρα: 2224041266 Χαλκίδας: 2221022640
© 2008 in-karystos.gr.
Απαγορεύεται η χρήση του περιεχομένου ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.