Ελληνικά English Βρείτε πληροφορίες για:
Κάρυστος - Μαρμάρι | Εφημερίες Φαρμακείων - Φαρμακεία
ΑΡΧΙΚΑ
Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Τηλέφωνο
ΚΟΡ Κορατζάνης Κ. Σαχτούρη 124 22240 23855  
ΓΙΑ
Γιαννάκου Σ. Θ.Κότσικα 32 2224025420 6944435907
ΠΟΛ Πολίτης Π. Σαχτούρη 80 22240 23543  
ΠΛΑ Πλατυμέσης Σ. Ι. Κότσικα 19 22240 22217 6948946834
ΒΕΛ Βελισσαράκος Χ. Πλ.Αμαλείας 22240 23505 6932606787
  Κατσιμπούλας Ν. Μαρμάρι / Πλατεία 2224031160 6932810125


ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2023