Ελληνικά English
 
Λεφτέρης (Ιδιώτης)

Τηλέφωνα: (+ 30) 6945391807
Πωλούνται τα παρακάτω ιδιόκτητα οικόπεδα, εντός οικισμού Μεκουνίδας και επί των κυρίων οδών του οικισμού.
Φωτογραφίες 1-5
Τοπογραφικό 1
Οικόπεδα συνολικής έκτασης 6000 τμ . Εντός οικισμού με πανοραμική θέα, άρτια και οικοδομήσιμα.
Πωλείται ολόκληρο ή τμηματικά.
Τιμή Ευκαιρίας 30.000 - 50.000 Ευρώ τα 1000 τμ. (Ιδιώτης)
 
 
Οικόπεδο συνολικής έκτασης 1000 τμ . Εντός οικισμού με πανοραμική θέα, άρτιο και οικοδομήσιμο.
Πωλείται ολόκληρο ή τμηματικά.
Τιμή Ευκαιρίας 65.000 Ευρώ τα 500 τμ. (Ιδιώτης)
Τοπογραφικο 2
Τοπογραφικό 1
Τοπογραφικό 2